Stichting Normering Arbeid

Ondernemingen met het SNA-merk moeten voldoen aan de gestelde eisen zoals vermeld in het SNA-schema. Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse en buitenlandse ondernemingen die actief zijn op de Nederlandse markt en arbeid leveren of in dienst hebben. De door SNA geregistreerde ondernemingen worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als ze voldoen aan de gestelde eisen

Bron: normeringarbeid.nl

 

https://www.normeringarbeid.nl

SNA-logo.png