De informatie getoond op de website is door The Talent Recruiters met zorg samengesteld. Voor juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

The Talent Recruiters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van de website. Tevens aanvaardt The Talent Recruiters geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden of de gevolgen van de op de website opgenomen inhoud van de informatie.

​The Talent Recruiters zal alles in het werk stellen om misbruik van de website te voorkomen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik door gebruikers.

Verwijzingen op deze website naar websites die niet door The Talent Recruiters worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. The Talent Recruiters kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

​Het is niet toegestaan dat een gebruiker van deze website de informatie op deze website doorgeeft, vermenigvuldigd of verspreidt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Talent Recruiters.

Alle rechten voorbehouden.