SNA Keurmerk (sinds 2020)
NEN 4400-1 Certificering

Het SNA keurmerk is hét keurmerk voor de arbeidsbemiddeling sector. Hiermee weet je zeker dat wij als The Talent Recruiters onze zaken goed voor elkaar hebben en dat je met vertrouwen zaken met ons kunt doen. De afkorting SNA betekent Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keurmerk is in het leven geroepen om de risico’s te beperken omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid.

Het SNA keurmerk wordt verstrekt als je voldoet aan de NEN-4400 norm. De NEN 4400-1 certificering toont aan dat je als arbeidsbemiddelaar aan al je verplichtingen voldoet, zoals aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het administreren van identiteitsdocumenten, het uitvoeren van identiteitscontrole en controleren of iemand gerechtigd is om te werken in Nederland.


The Talent Recruiters heeft een SNA Keurmerk sinds 2020!

FD Gazelle Award (2021 t/m 2023)

De FD Gazellen Awards zijn een van de meest prestigieuze ondernemersprijzen voor de snelgroeiende bedrijven in Nederland. Daarin kwalificeren uitsluitend de bedrijven die bovengemiddeld groeien: niet alleen in omzet, maar óók in personeel en winst.The Talent Recruiters heeft een FD Gazelle award in ontvangst mogen nemen in 2021, 2022 & 2023
phone 085 025 00 45