Privacy Statement
The Talent Recruiters respecteert de privacy van alle partijen waarmee wij zakendoen. Wij spannen ons er maximaal voor in dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy beleid. The Talent Recruiters werkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Identiteit
Dit is het Privacy beleid van The Talent Recruiters gevestigd aan de The High Tech Campus 68, 5656 AG te Eindhoven.
 

Gegevensverzameling en –gebruik

The Talent Recruiters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder uw naam, adres, contactgegevens en cv worden door ons verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

· Om te verwerken in onze database zodat wij passende vacatures bij uw profiel kunnen vinden en wij u de functie kunnen aanbieden die het beste bij u past.

· Om u op de hoogte te houden van de diensten van The Talent Recruiters en nieuwe en ontwikkelingen in uw vakgebied.

· Om potentiële werkgevers van uw gegevens op de hoogte te stellen.

· De bewaartermijn die The Talent Recruiters hanteert is 3 jaar.

 

Verstrekking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens zullen naar potentiële werkgevers verstuurd worden, maar alleen wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden ter beschikking stellen anders dan in het kader van waartoe u die gegevens heeft verstrekt, of als we daar toe wettelijk verplicht zijn. Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan bevoegde autoriteiten, zoals de Belastingdienst.


Mocht uw sollicitatie succesvol zijn, dan mag The Talent Recruiters uw persoonsgegevens verwerken voor uw personeelsdossier. Als u persoonlijke informatie heeft verstrekt over derden, bijvoorbeeld personen die u aanbevelen, bevestigt u dat zij u hiervoor toestemming hebben verleend.

 

The Talent Recruiters zal er echter te allen tijde voor zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd en beveiligd.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht The Talent Recruiters op elk moment te benaderen met het verzoek uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@thetalentrecruiters.nl. Bij verwijdering van uw gegevens worden eventuele lopende procedures gestopt en wordt u uitgesloten van verdere recruitment activiteiten uitgevoerd door The Talent Recruiters. Bij deze gaat u akkoord met dit Privacy beleid en met de daarbij horende voorwaarden en bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en beleidsregels kunnen wij u vanuit The Talent Recruiters niet van dienst zijn.

The Talent Recruiters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (nationale toezichthouder). Dit is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken
The Talent Recruiters gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Vragen, opmerkingen, klachten en (vermoeden) Datalek
De Functionaris Gegevensbescherming van The Talent Recruiters is te bereiken via maikel.devrindt@thetalentrecruiters.nl